Spółdzielnia PRO ARTE istnieje od 1985 roku, działalność Gospodarczą prowadzi od 1987 roku, grupując w większości pracowników Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

     Wykonaliśmy w tym czasie około 340 wysokiej jakości projektów i studiów w zakresie: urbanistyki i planowania przestrzennego miast i dzielnic, budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiektów sportowych i rekreacyjnych, oświaty - w tym szkoły specjalne, służby zdrowia, opieki społecznej, adaptacji i rewolaryzacji obiektów zabytkowych, modernizacji i rozbudowy obiektów istniejących, wnętrz i mebli. Prowadzimy nadzory autorskie - usługi inwestorskie w zakresie przygotowania inwestycji, współpracujemy z inwestorami zagranicznymi.

     Składamy się z 12 pracowni autorskich legitymujących się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi, dysponujemy zespołem specjalistów i rzeczoznawców wszystkich specjalności niezbędnych do wykonania w sposób fachowy kompleksowej dokumentacji każdego budowlanego zadania projektowego. Nasi członkowie i współpracownicy posiadają wymagane w Polsce kwalifikacje i uprawnienia: budowlane, urbanistyczne jak również specjalistyczne np. konserwatorskie. Wszystkie projekty w fazie projektów budowlanych opracowywane w PRO ARTE otrzymują oświadczenie o kompletności dokumentacji - potwierdzające, że projekty te były sprawdzone przez rzeczoznawców poszczególnych branż, a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

     Jesteśmy biurem projektowym o stałym składzie projektantów i współpracowników. Pozostajemy konsekwentnie przy nie zmienionej formie organizacyjnej, jaką jest spółdzielnia. Praktyka przekonuje nas, że świadczy to jednoznacznie o trwałości i stabilności firmy - stwarzając zarazem komfort pewności dla współpracujących z nami Zleceniodawców.

Od dnia 1.01.97 r. jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej - zawodowej w ATU Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.